Verpleging

Onder verpleging vallen verpleegkundige handelingen die uitsluitend uitgevoerd mogen worden door bevoegd en bekwaam zorgpersoneel. Bij verpleegkundige handelingen kunt u denken aan het controleren van lichaamsfuncties, het uitzetten en toedienen van benodigde medicatie, wondverzorging, de verzorging van (medische) hulpmiddelen zoals een stoma of katheter, het geven van injecties of het plaatsen van een infuus. Daarnaast is het in specifieke gevallen soms nodig dat er risicovolle en voorbehouden handelingen door verpleegkundigen uitgevoerd worden. In dat geval wordt er altijd een uitvoeringsverzoek gedaan en een raamovereenkomst gesloten met uw huisarts of andere medisch specialist.